Palvelut

Harjoitamme sijoituspalvelutoimintaa Finassivalvonnan toimiluvan puitteissa. Suunnittelemme ja toteutamme liiketoimintaansa kehittäville kasvuyrityksille rahoitusjärjestelyitä sekä järjestämme osake- ja velkakirjaemissioita valikoiduille pk-sektorin listaamattomille yrityksille. Käymme jälkimarkkinoilla kauppaa yhtiöiden arvopapereilla ja kehitämme listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinoita yhä likvidimmiksi.

Etsimme jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia ja uusien toimialojen yhtiöitä , jotka analysoimme ja arvioimme riskin ja tuoton suhteen. Haemme parhaan tuoton ja riskin yhdistelmiä, tietysti mahdollisimman pienillä kuluilla. Valikoimme tämän perusteella vuosittain joukon yrityksiä, joiden kanssa teemme rahoitusjärjestelyjä.

Premarket-jälkimarkkinamme osoitteessa www.privanet.fi on Suomen johtava ja tunnetuin listaamattomien yhtiöiden kaupankäyntipaikka. Meillä on kattava ja monipuolinen kokemus pörssin ulkopuolisten yritysten seuraamisesta ja niiden arvopapereiden välittämisestä Suomessa.

Meillä on lupa toimia hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) sekä osake- että korkopuolella Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla.

Lisätietoja: contact@privanet.fi