Hyväksytty Neuvonantaja -palvelut

Nasdaq First North Finland on vaihtoehto pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille, jotka hakevat vaihtoehtoa pohjoismaiselle pörssilistalle. First North on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, jossa sovellettava arvopaperimarkkinalain sääntely on kevyempää kuin säännellyillä markkinoilla.

Meillä on lupa toimia Hyväksyttynä Neuvonantajana (Certified Adviser) sekä osake- että korkopuolella Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla. Jokaisella kaupankäynnin kohteeksi hyväksytyllä yhtiöllä on oltava sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa. Hyväksytyllä Neuvonantajalla puolestaan on kaupankäynnin ylläpitäjän kanssa allekirjoitettu sopimus. Hyväksyttynä Neuvonantajana varmistamme, että yhtiö täyttää sekä kaupankäynnin kohteeksi ottamisen vaatimukset että jatkuvasti voimassa olevat velvoitteet, jotka liittyvät Nasdaq First North Finlandissa kaupankäynnin kohteena olemiseen. Lisäksi valvomme jatkuvasti, että yhtiö noudattaa Nasdaq First North Finland -sääntöjä ja raportoi havaitsemansa rikkomukset välittömästi.