Hyväksytty Neuvonantaja -palvelut

Nasdaq OMX First North Finland on vaihtoehto pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille, jotka hakevat vaihtoehtoa pohjoismaiselle listalle. First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota eivät koske EU:n arvopaperimarkkinalaissa säännellylle markkinapaikalle asetetut vaatimukset.

Meillä on lupa toimia Hyväksyttynä Neuvonantajana (Certified Adviser) sekä osake- että korkopuolella Nasdaq OMX First North Finland -markkinapaikalla Jokaisella kaupankäynnin kohteeksi hyväksytyllä yhtiöllä on oltava sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa. Hyväksytyllä Neuvonantajalla puolestaan on pörssin kanssa allekirjoitettu sopimus. Hyväksyttynä Neuvonantajana varmistamme, että yhtiö täyttää sekä kaupankäynnin kohteeksi ottamisen vaatimukset että jatkuvasti voimassa olevat velvoitteet, jotka liittyvät Nasdaq OMX First North Finlandissa kaupankäynnin kohteena olemiseen. Lisäksi valvomme jatkuvasti, että yhtiö noudattaa Nasdaq OMX First North Finland -sääntöjä ja raportoi havaitsemansa rikkomukset välittömästi pörssille.