Arvopaperien välitys

Ylläpitämämme jälkimarkkina osoitteessa www.privanet.fi on Suomen johtava ja tunnetuin listaamattomien yritysten kaupankäyntipaikka, jossa sijoittajat voivat antaa osto- ja myyntitoimeksiantoja kaupankäynnin kohteena olevien yritysten arvopapereista. Hakeutumalla kaupankäynnin kohteeksi jälkimarkkinallemme yritys saa mahdollisuuden lisätä julkista markkina-arvoa, laajemman omistajapohjan ja samalla parantaa yrityksen tunnettuutta. Vaikka kaupankäynti tapahtuu jälkimarkkinallamme, yhtiö säilyy silti listaamattomana yrityksenä ja tällöin esimerkiksi osinkoveroetu pysyy ennallaan.

Kehitämme edelleen listaamattomien yhtiöiden jälkimarkkinaa toimivammaksi ja automatisoidummaksi sekä pyrimme lisäämään sen kohdeyhtiö- ja arvopaperivalikoimaa. Näillä toimenpiteillä tavoittelemme suurempaa kaupankäyntiaktiivisuutta.