Arvopaperien välitys

Ylläpitämämme Premarket-jälkimarkkina osoitteessa www.privanet.fi on Suomen johtava ja tunnetuin listaamattomien yritysten kaupankäyntipaikka, jossa sijoittajat voivat antaa osto- ja myyntitoimeksiantoja kaupankäynnin kohteena olevien yritysten arvopapereista. Kaupankäynnin kohteeksi hakeutuminen Premarketille tarjoaa yritykselle mahdollisuuden lisätä julkista markkina-arvoa, laajentaa omistajapohjaa ja samalla parantaa yrityksen tunnettuutta. Vaikka kaupankäynti tapahtuu Premarketilla, yhtiö säilyy silti listaamattomana yrityksenä ja tällöin esimerkiksi osinkoveroetu pysyy ennallaan.

Kehitämme edelleen listaamattomien yhtiöiden jälkimarkkinaa toimivammaksi ja automatisoidummaksi sekä pyrimme lisäämään sen kohdeyhtiö- ja arvopaperivalikoimaa. Näillä toimenpiteillä tavoittelemme suurempaa kaupankäyntiaktiivisuutta.