Arvopaperien välitys

Arvopaperien välitys

Ylläpitämämme kauppapaikka osoitteessa www.privanet.fi on Suomen johtava ja tunnetuin listaamattomien yritysten kaupankäyntipaikka, jossa sijoittajat voivat antaa osto- ja myyntitoimeksiantoja kaupankäynnin kohteena olevien yritysten arvopapereista. Hakeutumalla kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikallemme yritys saa mahdollisuuden lisätä julkista markkina-arvoa, laajemman omistajapohjan ja samalla parantaa yrityksen tunnettuutta. Vaikka kaupankäynti tapahtuu kauppapaikallamme, yhtiö säilyy silti listaamattomana yrityksenä ja tällöin esimerkiksi osinkoveroetu pysyy ennallaan.

Kehitämme edelleen listaamattomien yhtiöiden valikoimaa kauppapaikallamme laajemmaksi erityisesti kohdeyhtiö- ja arvopaperivalikoimaa kasvattamalla toimivammaksi ja automatisoidummaksi. Näillä toimenpiteillä tavoittelemme suurempaa kaupankäyntiaktiivisuutta.