Sijoittajat

TERVETULOA MUKAAN PRIVANETIN KASVUTARINAAN!

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli kenties menneellä, Privanetin lähes kahden vuosikymmenen taipaleella merkityksellisin. Otimme kansainvälistymisen ensiaskeleet, kun solmimme Boerse Stuttgart GmbH:n omistaman Nordic Growth Market NGM Ab:n kanssa tiiviin yhteistyön ja se sinetöitiin NGM Ab:lle suunnatulla maksullisella osakeannilla. Sitä kautta NGM Ab:sta tuli merkittävä Privanetin omistaja. Lisäksi rakensimme ruotsalaisen FundedByMe Ab:n kanssa Suomeen yhteisyrityksen, jonka avulla pystytään auttamaan myös pienempiä kasvuyhtiöitä saamaan kasvurahaa. Peruskivi ehdittiin valaa myös Espanjan ja Norjan sivuliikkeille, joiden toiminta pyritään käynnistämään kuluvan vuoden alkupuolella.

Privanetin strategiaa on terävöitetty selkeästi vuoden aikana. Finanssiteknologian sovittaminen vieläkin kiinteämmin kansainvälistymis- ja kasvutavoitteisiin on ollut strategian ytimessä. Olemme käynnistäneet selvitystöitä lohkoketjuteknologiaan perustuvaan listaamattomien arvopaperien kansainväliseen kauppaan ja tähän liiketoimintaan liittyen olemme käynnistäneet myös Business Finlandin (Tekes) kanssa tiiviit neuvottelut. Olemme aloittaneet selvitystyön myös ICO:n (Initial Coin Offer) hyödyntämistä listaamattomista osakkeista muodostuvan portfolion tarjoamiseen yleisölle. Olemme edelleen tiivistäneet yhteistyötä muutamien asiakasyritystemme kanssa, joilla on hallussaan merkittävää osaamista finanssiteknologiassa.

Suomalaisille kasvuyhtiöille tarjoamamme arvopolku on mielestämme nyt hyvin lähellä sitä tavoitetta, jonka olimme aiemmin asettaneet. Sitä ovat tulleet täydentämään alkuvaiheen yhtiöille tarjottava kasvurahoitus (FundedByMe ja Siltaraha Oy) ja loppuvaiheeseen tiivis yhteistyö NGM Ab:n ja Boerse Stuttgart GmbH:n kanssa. Näin yhtiöille tuodaan listautuminen mahdolliseksi monenkeskeiselle markkinapaikalle jo hieman aikaisemmassa vaiheessa ja kustannustehokkaammin, mihin Suomessa ollaan totuttu.

Selkiytimme yhtiön konsernirakennetta vuoden aikana merkittävästi. Nyt molemmat konsernin liiketoimintayhtiöt, sekä Privanet Capital Markets että Privanet Securities ovat konsernin 100 %:ssa omistuksessa.

TALOUDEN VALTAVA ÄKKIKÄÄNNÖS JA SUOTUISAT TUULET PANKKIEN ULKOPUOLISELLE YRITYSRAHOITUKSELLE – ASIAKASMÄÄRÄMME EDELLEEN VAHVASSA KASVUSSA

Suomessa koettiin vuoden keskivaiheilla melkoinen äkkikäännös BKT:ssa ja sen estimaateissa. Rakentamisen buumista tällainen saattoi olla ennustettavissa, mutta muutos oli äkkinäinen ja raju. Sen tuomalla myötätuulella on luonnollista, että yritysten luottamus paranee ja ne ovat valmiita hakemaan enemmän kasvurahoitusta ja palkkaamaan uusia kasvun rakentajia. Tämä luonnollisesti on näkynyt niissä lukuisissa rahoitushakemuksissa, joita Privanetiin olemme saaneet. Sijoituskomiteamme on ollut täystyöllistetty ja yrityksiä tarkastellaan viikoittain toistakymmentä. Myös sijoittaja-asiakkaidemme määrä on jatkanut huimaa kasvuaan ja teitä on jo yli 16.000, lämmin kiitos teille kaikille luottamuksesta!

Positiivisen talouskehityksen lisäksi vahvan kehityksen taustalla on myös luonnollisesti muita tekijöitä. Pankkien rahahanat ovat pysyneet melko tiukasti kiinni kasvuyhtiöiden rahoittamiselle, vaikkakin uusia hybridi-instrumentteja on tullut markkinoille. Hybridi-instrumenteissä yhteiskunta ja pankki jakavat riskiä. Sijoittajia kiinnostaa jatkuvasti enemmän sijoittaminen myös pörssin ulkopuolelle. Arvostukset ovat melko korkeita säännellyillä markkinoilla ja korkotuottojen löytäminen liki mahdotonta. Lisäksi sijoittajat näkevät vastuunsa myös Suomen kehittämisessä sijoittamalla työllistäviin ja kasvaviin pk-yrityksiin.

LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS HUIPPULUOKKAA – PALJON UUSIA OSAKKEENOMISTAJIA VUODEN AIKANA

Liiketaloudellisesti vuotemme oli menestystarina. Liikevoittomme nousi 4,80 miljoonaan euroon, vaikka loppuvuodesta teimmekin merkittävän, noin 2,6 miljoonan euron kertaluontoisen alaskirjauksen liittyen negatiivisesti kehittyneisiin sijoituskohteisiin. Ilman kertaluontoista alaskirjausta liikevoittomme olisi kasvanut peräti 59 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Mitä lämpimin kiitos tästä kaikille työntekijöillemme. Toivotan vielä uudestaan myös kaikki uudet Privanetilaiset tervetulleiksi yhtiöömme. Saimme joukkoomme vuoden aikana 15 uutta työntekijää, nyt meitä on jo 52!

Joukkorahoituspalvelu AROUNDin kasvu oli edelleen huimaa ja palvelun kautta kerättiin pääomia suomalaisille kasvuyhtiöille 22,90 miljoonaa euroa vuoden 2017 aikana, kasvua edelliseen vuoteen 67 prosenttia. Vierasta pää- omaa keräävä Realinvest-palvelu näki päivänvalon syksyllä, kun sillä toteutettiin ensimmäinen rahoituskierros. Kaiken kaikkiaan Privanetin kautta kulki pääomia 116 miljoonaa euroa, kun lasketaan yhteen Privanetin joukkorahoitusalustat, private placement-sijoitukset ja jälkimarkkinapaikalla tapahtuva kaupankäynti.

Uusien osakkeenomistajien määrä nousi vuoden aikana 68 prosenttia ja vuoden vaihteessa Privanetilla oli 2083 osakkeenomistajaa. Privanetin osake oli First North Finland -markkinapaikan toiseksi vaihdetuin osake ja mielenkiintoiset tapahtumat yhtiön ympärillä selvästikin kiinnostivat osakkeenomistajia. Lopuksi haluan lämpimästi kiittää yhtiön hallitusta erinomaisesta työstä yhtiön eteen ja kiittää erityisesti siitä luottamuksesta, jonka olen saanut yhtiön uutena toimitusjohtajana 1.10.2017 lähtien. Alkutaival on ollut lupaava ja usko yhtiön tulevaisuuteen on täynnä valoa.

Karri Salmi
Toimitusjohtaja
Privanet Group Oyj