Sijoittajat

TERVETULOA MUKAAN PRIVANETIN KASVUTARINAAN!

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi sitten aloitin toimitusjohtajan katsaukseni kertomalla, että strategiamme keskiössä on luoda lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Kun katson taustapeilistä mennyttä vuotta, voin varsin suoraviivaisesti todeta, että kyseessä oleva strategia ei ole toteutunut lainkaan. Osakekurssimme on laskenut noin 76 prosenttia vuoden 2018 aikana ja tuloskuntomme on myös heikentynyt. Liikevaihtomme on pienentynyt 40,65 prosenttia noin 8,29 miljoonaan euroon ja liikevoittomme on kääntynyt raskaasti tappiolliseksi (-3,37 miljoonaa euroa). Samaan aikaan yhtiön kulurakenne on jatkanut kasvuaan ja noussut edellisestä vuodesta lähemmäs 20 prosenttia.

Yhtiön tilanteeseen on reagoitu suunnittelemalla Yhtiölle uusi strategia ja valmistelemalla merkittäviä kululeikkauksia. Vuoden lopussa aloitettu erittäin tiivis ja raskas suunnittelutyö uuden strategian ja säästöohjelman luomiseksi julkistettiin henkilökunnalle, omistajille ja muulle yleisölle 7. tammikuuta 2019. Sen perusteella konsernin kulut pyritään puolittamaan ja liiketoimintaa muutetaan jatkuvan kassavirran toimintojen suuntaan.

Jotta uutta liiketoimintamallia voi edes suunnitella ja tehdä näin rajuja leikkauksia yhtiön kulurakenteeseen ja henkilökuntaan, on oltava erittäin tarkasti selvillä ne valuviat, jotka ovat aiheuttaneet tuloskunnon heikentymisen.

Varmasti suurin selittävä tekijä liikevaihdon pienenemiseen ovat olleet Yhtiöön kohdistuneet syytökset liittyen Lapis-konserniin kuuluvien yhtiöiden konkursseihin ja niiden seurauksena realisoitunut maineriski. Lapis-asian käsittely julkisuudessa on asettanut Yhtiölle myynnillisiä haasteita, sillä Privanetista ja sen yhteydestä Lapikseen on kirjoiteltu vuoden aikana lehdistössä poikkeuksellisen paljon. Tilanne luonnollisesti kärjistyi, kun Yhtiö tiedotti 29.10.2018, että Privanet Capital Markets Oy on saanut tiedoksi sijoittajien vahingonkorvauskanteita, jotka kohdistuvat yhteisvastuullisesti sen aiempaan johtoon.

Alkuvuonna 2018 yhtiön myyntivoima oli vielä hyvin vahvaa. Silloin suurimmaksi ongelmaksi muodostui myynnin painottuminen Yhtiön ansainnan kannalta matalakatteisiin sijoituskohteisiin. Asian selvittämiseen on käytetty paljon aikaa loppuvuoden aikana konsernin myynnistä vastaavassa tytäryhtiö Privanet Capital Marketsissa ja yhtiö on organisoitu täysin uudelleen ja liiketoimintamallia on terävöitetty. Samalla yhtiön johto ja myynninohjaus on uudelleen järjestäytynyt, kun aiemmin yhtiön johtoon kuuluneet Roy Harju ja Matti Heiskala jäivät pois konsernin toiminnasta ja Privanet Capital Markets Oy:n vt. toimitusjohtajana aloitti vuoden 2019 alussa oikeustieteen maisteri Kimmo Lönnmark.

Kulut ovat olleet voimakkaassa kasvussa Privanetissa jo vuosia. Niiden kasvu on ollut monessa mielessä perusteltua, koska asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi ja toimialamme on ollut jatkuvasti kasvavan mielenkiinnon kohteena. Pankkien ulkopuolinen kasvuyritysrahoitus on kasvanut jo useita vuosia. Lisäksi yhtiöllä on ollut ydintavoitteena kansainvälistyminen ja merkittävän finanssiteknologian kehittäminen kasvurahoituksen ja listaamattomien yhtiöiden jälkimarkkinan tehostamiseksi. Nämä asiat ovat vaatineet merkittävän määrän rekrytointeja ja investointeja. Lisäksi on hankittu paljon ulkopuolista konsultaatiota muun muassa laki-, IT- ja markkinointipalveluissa.

Kuten puolivuotiskatsauksessa ennustin, yleinen markkinaturbulenssi kasvoi merkittävästi vuoden 2018 lopulla ja volatiliteetti nousi merkittävästi. Sijoittajat tulivat varautuneemmiksi ja se näkyi myös listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden kysynnässä vuoden viimeisellä kvartaalilla. Muita tulokseen heikentävästi vaikuttaneita asioita ovat olleet omassa sijoitustoiminnassa tehdyt, lähinnä Lapikseen liittyvät alaskirjaukset ja konsernin kasvaneet poistot.

Vuoden 2018 aikana Privanetissa tapahtui myös hyviä asioita. Vuoden lopulla saimme Norjan sivuliikkeen auki ja avajaiset järjestettiin Oslossa 24.10.2018. Myös ensimmäinen joukkorahoituskierros onnistui menestyksekkäästi AROUND.no-alustalla, kun norjalainen Wiral Technologies AS keräsi palvelussa lähes 5,7 miljoonaa Norjan kruunua. Avajaisten yhteydessä lanseerattiin myös yhteistyöjärjestely Oslon pörssin kanssa liittyen listaamattomien osakkeiden jälkimarkkinaan Norjassa.

Slushissa julkaistiin Privanetin, Nordean, OP Ryhmän, Tiedon ja Asiakastiedon kehityshanke, jossa digitalisoidaan listaamattomien osakkeiden kaupankäynti ja osakashallinta lohkoketjuteknologian avulla. Olemme mukana luomassa digitaalista alustaa, jossa osapuolet voidaan luotettavasti tunnistaa maailmanlaajuisesti. Lohkoketjuteknologia on ollut kuluneen vuoden aikana yksi puhutuimmista aiheista finanssiteknologian alalla ja tämä yhteisprojekti onkin herättänyt huomattavaa kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Konsernin rakennetta selkeytettiin entisestään vuoden lopulla, kun Privanet Group Oyj osti Privanet Securities Oy:n koko osakekannan Privanet Capital Markets Oy:ltä. Nyt molemmat tytäryhtiöt sijoittuvat suoraan konsernin emoyhtiön alle.

Yhtiönä Privanet on murroksessa. Minulla on vahva näkemys siitä, että Yhtiön valitsema liiketoiminta, eli kasvuyhtiöiden rahoittaminen ja niiden jälkimarkkinat, tulevat kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Minulla on kaikki syyt uskoa, että uudella kulurakenteella ja uudella liiketoimintastrategialla Privanetilla on kaikki mahdollisuudet päästä takaisin erittäin kannattavalle liiketoimintauralle. Päätös leikkauksissa on ollut vaikea mutta välttämätön. Samalla meidän on pidettävä huolta Privanetin työntekijöistä ja sidonnaisasiamiehistä. Alkuvuosi on ollut raskas koko henkilökunnallemme. Uskon, että ne privanetilaiset, jotka jäivät rakentamaan uutta Privanetia, ovat valmiita uhraamaan Privanetin eteen paljon, ja luotan, että myös Privanet pitää huolta näistä ihmisistä vielä vuosikymmenet.

Privanetin maine on kärsinyt takavuosina tapahtuneista liiketoimista. Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää luoda asiakkaillemme, tuleville asiakkaillemme ja rahoitusta hakeville kohdeyhtiöille se mielikuva, mitä Privanetissa tänä päivänä tehdään. Tehtävämme on etsiä Suomen mielenkiintoisimmat kasvuyhtiötarinat, mahdollistaa näiden yhtiöiden haaveiden toteutuminen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja mahdollistaa samalla sijoittajillemme erinomaiset tuottomahdollisuudet pääomilleen.

Karri Salmi
Toimitusjohtaja
Privanet Group Oyj