Jakelurajoitukset

 

Tämän sivuston sisällön levittämistä tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä sivuston sisältöä saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, mihinkään muuhunkaan maahan, jossa tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä Tarjottavia Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Listautumisannin osakemerkinnän, jonka se tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheutavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen.