Sijoita Privanetin kasvuun

Privanet Group Oyj on toimintansa aikana onnistunut tavoitteessaan synnyttää perinteiselle finanssimarkkinalle uuden vaihtoehdon. Konsernimme kannattava ja skaalautuva liiketoimintamalli yhdistää rahoituksen tarvitsijat ja sijoittajat tehokkaalla tavalla. Kehitämme lisäksi jälkimarkkinoita listaamattomille arvopapereille, ja siten omaisuusluokasta tulee varteenotettava vaihtoehto verrattuna perinteisesti likvidimpinä pidettyihin sijoituksiin.

Olemme pystyneet kasvattamaan suomalaista listaamattomien arvopapereiden sijoitusmarkkinaa merkittävästi. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli sekä talouskasvun että työpaikkojen luomisessa. Haluamme toiminnallamme laajentaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja parantaa omalta osaltamme Suomen kansataloutta ja työllisyyttä.

Tärkeimmät liiketaloudelliset tunnuslukumme osoittavat, että olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoiminnastamme vahvemman vuosien saatossa. First North -listautumisanti antaa meille erinomaisen mahdollisuuden kehittää entistä parempia palveluita suomalaisille kasvuyrityksille ja sijoittajille.

Roy Harju                                                                    Matti Heiskala
Hallituksen puheenjohtaja                                          Toimitusjohtaja
Privanet Group Oyj                                                     Privanet Group Oyj


Privanet Group Oyj:n First North -listautumisantiin liittyvät materiaalit