Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.  Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 20 054 317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Lue lisää Yhtiön listautumiseen liittyvästä osakeannista täältä

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Omistusrakenne
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla on päivämääränä 31.8.2020 yhteensä 1 733 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja  kymmenestä suurimmasta Yhtiön osakkeenomistajasta päivämäärältä 31.8.2020:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista
Mininvest Oy* 6 372 599 31,78 %
Finactu Oy 1 208 059 6,02 %
Soini Jaakko Kullervo 1 200 000 5,98 %
Pennin Hevonen Oy 1 044 592 5,21 %
Oy Anti-Invest Ab** 789 309 3,94 %
Sinvest Oy*** 700 000 3,49 %
Lindström Riku 410 921 2,05 %
PA Holdings Oy 351 358 1,75 %
Mörskä Oy 350 000 1,74 %
Aava Capital Oy 322 061 1,60 %

*Kim Wiion määräysvaltayhteisö

**Riku Lindströmin määräysvaltayhteisö

***Sampsa Laineen määräysvaltayhteisö