Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.  Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 14.054.317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Lue lisää Yhtiön listautumiseen liittyvästä osakeannista täältä

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Omistusrakenne
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla on päivämääränä 18.1.2018 yhteensä 2145 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja  kymmenestä suurimmasta Yhtiön osakkeenomistajasta päivämäärältä 18.1.2018:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista
Finactu Oy* 1 258 059 8,95%
Pennin Hevonen Oy** 1 044 592 7,43%
Oy Oja Invest Ltd 806 480 5,74%
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
(hallintarekisteröity)
662 221 4,71%
Euroloan Group Oyj 653 600 4,65%
Oulun Anestesiapalvelu Oy 601 540 4,28%
Aava Capital Oy*** 470 116 3,34%
Jonas Hemming Invest Oy Ab 415 100 2,95%
KJ Ykkössähkö Oy 415 000 2,95%
Sähköpalvelu Sarkkinen Oy 412 000 2,93%

*Sami Järvisen määräysvaltayhteisö
**Roy Harjun määräysvaltayhteisö
***Karri Salmen määräysvaltayhteisö