Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.  Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 14.054.317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Lue lisää Yhtiön listautumiseen liittyvästä osakeannista täältä

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Omistusrakenne
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla on päivämääränä 30.11.2018 yhteensä 2 072 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja  kymmenestä suurimmasta Yhtiön osakkeenomistajasta päivämäärältä 30.11.2018:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista
Mash Group Oyj 3 713 218 26,42 %
Finactu Oy* 1 258 059 8,95 %
Pennin Hevonen Oy** 1 044 592 7,43 %
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (hallintarekisteröity) 662 171 4,71 %
Aava Capital Oy*** 470 116 3,34 %
PA Holdings Oy**** 351 358 2,50 %
Siilin Rauta Oy 322 930 2,29 %
Vainionpää Raimo Kalevi 161 000 1,14 %
Iron M Oy 156 400 1,11 %
Asoset Oy 141 100 1,00 %

*Sami Järvisen määräysvaltayhteisö
**Roy Harjun määräysvaltayhteisö
***Karri Salmen määräysvaltayhteisö
**** Kimmo Lönnmarkin määräysvaltayhteisö