Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.  Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 20 054 317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Lue lisää Yhtiön listautumiseen liittyvästä osakeannista täältä

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Omistusrakenne
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla on päivämääränä 24.3.2020 yhteensä 1 754 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja  kymmenestä suurimmasta Yhtiön osakkeenomistajasta päivämäärältä 24.3.2020:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista
Mininvest Oy* 6 372 599 31,78 %
Mash Group Oyj 2 129 822 10,62 %
Finactu Oy 1 258 059 6,27 %
Pennin Hevonen Oy 1 044 592 5,21 %
Oy Anti-Invest Ab** 789 309 3,94 %
Sinvest Oy 500 000 2,49 %
Aava Capital Oy 470 116 2,34 %
Lindström Riku Juhani 396 921 1,98 %
PA Holdings Oy 351 358 1,75 %
Westerlund Mikael Valdemar 200 000 1,00 %

*Kim Wiion määräysvaltayhteisö

**Riku Lindströmin määräysvaltayhteisö