Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.  Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 20 054 317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Lue lisää Yhtiön listautumiseen liittyvästä osakeannista täältä

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Omistusrakenne
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla on päivämääränä 31.12.2019 yhteensä 1 700 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja  kymmenestä suurimmasta Yhtiön osakkeenomistajasta päivämäärältä 31.12.2019:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista
Mininvest Oy* 6 000 000 29,92 %
Mash Group Oyj 4 036 148 20,13 %
Finactu Oy 1 258 059 6,27 %
Pennin Hevonen Oy 1 044 592 5,21 %
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (hallintarekisteröity) 664 743 3,31 %
Aava Capital Oy 470 116 2,34 %
PA Holdings Oy 351 358 1,75 %
Vainionpää Raimo Kalevi 162 000 0,81 %
Iron M Oy 156 400 0,78 %
Asoset Oy 141 100 0,70 %

*Kim Wiion määräysvaltayhteisö