Privanet sijoituskohteena

Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon suurimpia yksittäisiä teemoja koko sijoitustoimialalla on ollut joukkorahoituksen merkityksen kasvu ja tämä tilanne tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa kiihtyen. Privanet on osallistunut voimakkaasti joukkorahoituksen järjestämiseen ja olemme markkinoiden ainoa toimija, joka pystyy tarjoamaan sijoittajille ja kohdeyhtiöille kokonaisuuden rahoituksen järjestämisestä aina jälkimarkkinapaikan ylläpitämiseen. Joukkorahoitusmarkkinoihin Privanet on osallistunut vuoden 2016 keväästä lähtien suosituksi ja tunnetuksi tulleen AROUND-joukkorahoitusalustansa kautta.

AROUND on ollut menestys heti lanseeraamisestaan lähtien. AROUND:sta on kasvanut vuodessa Suomen ja koko Pohjoismaiden merkittävin joukkorahoitusalusta ja kasvu jatkuu. Rahoituskierrosten onnistuminen on ollut myös erittäin vakuuttavaa. 15 rahoituskierrosta 16:sta on ollut menestyneitä ja moni anneista on ylimerkitty. Ennätyksiä on lyöty myös yksittäisissä anneissa. Kokonaisia kierroksia on suljettu jo ensimmäisenä antipäivänä, nopein miljoona euroa on kerätty 43 minuutissa, ja suurin yksittäinen kierros on ollut kooltaan 4,99 miljoonaa euroa.

AROUND:in rahoituskierrosten lukumäärä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2017 alkupuoliskon aikana. Kun rahoitusta kerättiin vuonna 2016 toukokuun ja joulukuun välisenä aikana kuuteen yhtiöön, on vuoden 2017 alkupuoliskon aikana kierroksia tehty jo kymmeneen yhtiöön, joista yhdeksän on ollut onnistuneita. AROUND:in menestys näkyy myös yhtiöiden määrässä, jotka hakeutuvat AROUND:in joukkorahoituskanavan piiriin. Alkuvuoden aikana hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi ja tätä kirjoittaessa edetään jo noin 500 yhtiön vuosivauhtia.

Joukkorahoituksesta on tullut merkittävä liiketoiminta-alue Privanet-konsernille ja näemme sen kasvun jatkuvan lähitulevaisuudessa. Privanet tulee jatkamaan voimakkaasti joukkorahoituksen kehittämistä. Tästä osoituksena katsauskauden jälkeen tehty järjestely FundedByMe:n kanssa sekä valmisteilla oleva uusi kiinteistöjoukkorahoittamiseen liittyvä alusta.

Sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut edelleen hyvin suotuisaa niin pörssiosakkeiden kuin päätuotteidemme eli listaamattomien yhtiöiden arvopaperien osalta. Vuoden alusta 15 vaihdetuimman osakkeen Privanet-tuottoindeksi on kehittynyt 14,08 prosenttia kesäkuun loppuun mennessä. Sijoittajat ovat tulleet yhä valveutuneemmiksi ja tietoisemmiksi myös muista sijoitustuotteista kuin pörssiosakkeista ja rahastoista ja siten kysyntä on luontaisesti voimistumassa. Edelleen listaamattomien yhtiöiden joukkovelkakirjojen korkotasot ovat pysytelleet houkuttelevissa tasoissa noin 6-7 prosentin tuntumassa kun talletuksista ei näinä aikoina saa käytännössä tuottoa ollenkaan. Suurten pörssiyhtiöiden joukkovelkakirjojenkin tuotot ovat hyvin marginaaliset. Siten etenkin edistyneemmät sijoittajat ovat kasvavassa määrin löytäneet listaamattomien yhtiöiden velkakirjat sijoituskohteiksi ja ennakoimme tämän kehityksen edelleen jatkuvan voimistuvana.

Taloudellisessa katsannossa ensimmäinen vuosipuolisko oli menestyksekäs myynnin kehittyessä hyvin linjassa asettamiemme tavoitteiden kanssa. Palkkiotuotot sekä kaupankäynnin tuotot kehittyivät odotetusti ja ennakoimme niiden osalta myös vahvaa loppuvuotta. Toiminnan painotuksessa on korostunut aiempaa enemmän jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden osuus ja näemme tämän trendin myös jatkuvan ja vahvistuvan tulevaisuudessa. Asiakasmäärä oli myös hyvässä tasaisessa kasvussa. Nousua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 22 prosenttia.

Olemme lähteneet vuoteen 2017 tavoitteenamme kannattavan kasvun jatkaminen, kansainvälistyminen ja liiketoiminta-alueiden laajentaminen. Tavoitteenamme on kasvattaa asiakasmäärää voimakkaasti laajentaen jakeluorganisaatiota, tuotevalikoimaa ja konttoriverkostoa, sekä avaten uusia asiakassegmenttejä hyödyntäen digitaalista teknologiaamme.

Etsimme jatkuvasti kasvustrategiamme mukaisia yritysostokohteita. Monipuolistamme ja kehitämme digitaalisia palveluitamme edelleen. Lähivuosina tavoitteenamme on voimakas kasvu listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden liiketoiminnassa niin perinteisemmän sijoituspalvelutoiminnan kuin modernin digitalisoidun FinTech-toimialan puitteissa.