Privanet sijoituskohteena

Privanet Group -konserni on suomalainen, listaamattomien yhtiöiden arvopaperien välittämiseen ja yhtiöiden rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä sekä yritysasiakkaita pääliiketoiminta-alueenaan listaamattomien arvopapereiden markkinat.

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj:n lisäksi sen 100 prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Privanet Capital Markets Oy ja Privanet Securities Oy. Privanet Capital Markets Oy:n pääliiketoiminnat muodostuvat liikkeeseenlaskujen järjestämisestä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä omaan lukuun sekä listaamattomien arvopapereiden välityksestä. Privanet Securities Oy keskittyy listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin erityisesti joukkorahoituksella ja First North -markkinapaikan Hyväksytyn Neuvonantajan tehtäviin.

Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Konsernin liiketoiminnan tulos muodostuu pääasiassa oman taseen kautta tehtävien arvopaperikauppojen myyntituotoista ja vertailuvuosia enemmän erilaisista palkkiotuotoista.

Tilikausi 2017

Liiketoimintaympäristö

Liiketoimintaympäristö säilyi hyvänä päättyneen tilikauden 2017 aikana. Osakemarkkinoiden sentimentti oli vahva ja pysyi nousujohteisena, vaikka varoittelut osakemarkkinoiden mahdollisesta korjausliikkeestä lisääntyivät. Osakemarkkinoiden hyvä vire hyödyttää merkittävästi myös listaamattomiin osakkeisiin ja muihin arvopapereihin liittyvää liiketoimintaa. Korkomarkkinoiden yleinen tuottotaso on edelleen nollan tuntumassa ja näin ollen sijoittajat hakevat aktiivisesti muita tuottavampia sijoituskohteita, kuten listaamattomien yhtiöiden joukkovelkakirjoja. Näissä vuotuiset tuottotasot ovat pysytelleet edelleen noin 6-8 prosentin tasolla.

Joukkorahoituksen suosio jatkuu edelleen vahvana ja esimerkiksi vuosittain järjestetty Slush-tapahtuma tuo startupsijoittamista yhä laajemmin tunnetuksi suurelle yleisölle. Yhtiön liiketoiminnalle joukkorahoituksen suosion kasvulla on huomattavan positiiviset vaikutukset yhtiön AROUND-joukkorahoituspalvelun rahoituskierrosten kasvun ja lisääntymisen myötä. Positiivista vaikutusta liiketoiminnalle on tullut myös pienempiin rahoitusjärjestelyihin keskittyneen FundedByMe Finlandin määrävähemmistön hankinta. Yhtiö odottaa merkittävää kasvua sekä AROUND- että FundedByMe-liiketoiminnassa ja toimintaympäristö pysynee suotuisana liiketoiminnalle myös kuluvalla tilikaudella.

Liiketoiminta

Privanet-konsernin konsernirakennetta selkeytettiin hankkimalla tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n koko osakekanta konsernin omistukseen. Privanet Securities Oy hankki määrävähemmistön, 33,4 % FundedByMe Finland Oy:stä. Järjestelyllä mahdollistetaan yhä useamman suomalaisyhtiön pääsy joukkorahoitusmarkkinoille. Yritysten aloittaman yhteistyön perusteena on ollut hyödyntää näiden kahden yrityksen sijoittajapohjaa, verkostoja ja osaamista. Tämän lisäksi Privanet Securities Oy laajensi liiketoiminta-aluettaan lanseeraamalla uuden lainamuotoisen joukkorahoitusalustan Realinvestin, joka on kiinteistö- kehittämisen ja infrastruktuurihankkeiden joukkorahoituspalvelu.

Yhtiö päätti syksyllä 2017 keskeyttää rahastohankkeen toistaiseksi ja keskittyy sen sijaan kansainvälistymishankkeiden edistämiseen. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen strategisesta yhteistyöstä Boerse Stuttgart GmbH:n täysin omistaman Nordic Growth Market NGM Ab:n kanssa. Yhtiö suuntasi maksullisen osakeannin Boerse Stuttgart GmbH:n täysin omistamalle Nordic Growth Market NGM Ab:lle, jonka seurauksena NGM AB:sta tuli Privanet Group Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja. Yhteistyöllä Privanet vahvistaa asemaansa merkittävänä kansainvälisenä toimijana rahoitusalalla.

Yhtiön palkkiotuotot tulevat kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta tarjoavan AROUND- sekä Realinvest-joukkorahoituspalvelujen kautta, Privanet-jälkimarkkinan palkkiotuotoista sekä muista palkkioista. Joukkorahoitusliiketoiminnan osalta kysyntä on jatkunut voimakkaana ja Yhtiön rahoitettavaksi riittää laajalti laadukkaita startup- ja kasvuyhtiöitä. Sijoittajat ovat yhä laajemmin löytäneet AROUND-palvelun ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Konsernin liikevaihdon eli sijoituspalvelutoiminnasta saatujen tuottojen positiivisen kehityksen taustalla ovat muun muassa lisäpanostukset myyntiresursseihin ja myynnin prosesseihin sekä useimpien kohdeyhtiöiden suotuisa kehitys. Konsernin liikevaihto kasvoi 10,80 prosenttia 13,97 miljoonaan euroon (12,61 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016). Liiketoiminnan kuluista suurin osa on hallintokuluja, jotka pääasiassa muodostuvat henkilöstökuluista. Henkilöstökulut ovat kasvaneet hallinnon organisaation ja myyntihenkilöstön määrän kasvattamisen kautta tulleista kuluista ja tilikaudella 2017 ne olivat 4,25 miljoonaa euroa (3,37 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut olivat 2,36 miljoonaa euroa (2,86 miljoonaa 8 euroa) sisältäen pääasiassa markkinointiin, laki- ja konsultointipalveluihin liittyviä kuluja sekä IT-hallinnon ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Poislukien vuoden 2016 suorat listautumishankkeeseen liittyvät kulut, noin 0,50 miljoonaa euroa, muut hallintokulut ovat pysyneet vertailuvuoden kaltaisina. Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 4,80 miljoonaa euroa (4,62 miljoonaa euroa).