Yrityksemme

Privanet-konserni on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni. Konserniimme kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj, täysin omistettu tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä edellä mainitun tytäryhtiö Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Meillä on laaja palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen rahan tarvitsijat ja sijoittajat.

Olemme edelläkävijä pienten ja keskisuurten yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden ja osakeantien järjestämisessä sekä jälkimarkkinalikviditeetin kehittämisessä. Maanlaajuinen myyntiorganisaatiomme palvelee yli 16 500 asiakasta ympäri Suomen. Asiakasmäärämme sekä kaupankäyntivolyymin odotetaan edelleen kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana voimallisten markkinoinnillisten, teknologisten sekä henkilömäärää kasvattavien panostusten johdosta.

Olemme voimakkaasti mukana rahoitusalan digitalisaatiossa. Olemme lanseeranneet oman, automatisoidun, kotimaisille ja kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun mobiilipohjaisen joukkorahoitusalustan nimeltä AROUND, jonka kautta suomalaiset kasvuyritykset voivat kerätä rahoitusta toiminnalleen sekä Suomesta että muista EU-maista. AROUND tulee auttamaan rahoituksen kanavoinnissa yhä useammalle kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevalle yritykselle. AROUNDia tullaan hyödyntämään myös omassa listautumisannissamme.

Koko Privanet-konsernissa on noin 60 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Joensuussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Forssassa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä ja Ylivieskassa.

 

Missio, visio ja arvot