Yrityksemme

Privanet-konserni on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni. Konserniimme kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj sekä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, ja Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden Premarket-jälkimarkkinaa. Meillä on laaja palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen rahan tarvitsijat ja sijoittajat.

Olemme edelläkävijä pienten ja keskisuurten yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden ja osakeantien järjestämisessä sekä jälkimarkkinalikviditeetin kehittämisessä. Maanlaajuinen myyntiorganisaatiomme palvelee yli 17 000 asiakasta ympäri Suomen. Asiakasmäärämme sekä kaupankäyntivolyymin odotetaan edelleen kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana voimallisten markkinoinnillisten, teknologisten sekä henkilömäärää kasvattavien panostusten johdosta.

Olemme voimakkaasti mukana rahoitusalan digitalisaatiossa. Olemme lanseeranneet oman, automatisoidun, kotimaisille ja kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun mobiilipohjaisen joukkorahoitusalustan nimeltä AROUND, jonka kautta suomalaiset kasvuyritykset voivat kerätä rahoitusta toiminnalleen sekä Suomesta että muista EU-maista. AROUND tulee auttamaan rahoituksen kanavoinnissa yhä useammalle kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevalle yritykselle. Lisäksi olemme lanseeranneet kiinteistökehittämisen ja infrastruktuurihankkeiden joukkorahoituspalvelun nimeltä Realinvest, jonka avulla sijoittajat lainarahoittavat rakennusprojekteja ja rakennuttaja maksaa heille laina-aikana säännöllisen koron sekä projektin päätyttyä lainapääoman kokonaisuudessaan takaisin.

Koko Privanet-konsernissa on noin 30 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Mikkelissä, Ylivieskassa ja Kuopiossa. Privanetilla on myös sivuliike Norjassa, jossa se toimii Oslossa ja Bergenissä.

 

Missio, visio ja arvot