Historia

Konsernin historia ulottuu vuoteen 2000 asti, jolloin perustettiin ensimmäinen nykyiseen konserniin kuuluva yhtiö, Privanet Securities Oy, palvelemaan kasvuyrityksiä pääoman hankinnassa, välittämään listaamattomien yhtiöiden arvopapereita ja kanavoimaan sekä yksityishenkilöiden että instituutioiden suoria sijoituksia yrityksiin. Ensimmäisten vuosien aikana Privanet Securities Oy:n liiketoiminta keskittyi listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen ja osakeantien järjestämiseen. Privanet Securities Oy:n voidaan hyvällä syyllä katsoa toimineen ja yhä toimivan listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden markkinoiden pioneerina Suomessa.

Kaksi muuta konserniin kuuluvaa yhtiötä NGH Invest Oy (nyk. Privanet Group Oyj) ja Navi Group Oy (nyk. Privanet Capital Markets Oy) perustettiin helmikuussa 2011.  NGH Invest Oy:n pääasiallisena tarkoituksena oli toimia alusta lähtien täysin omistamansa tytäryhtiön Navi Group Oy:n emo- ja hallintoyhtiönä.

Liiketoiminnan uuden kohdentamisen myötä NGH Invest Oy ja Navi Group Oy pääsivät myönteiseen ja nousujohteiseen tuloskehitykseen. Samalla ne alkoivat panostamaan yhä enemmän listaamattomien arvopapereiden markkinoiden kehittämiseen, kasvattamiseen ja digitalisoitumiseen. Osana tätä uutta kehityssuuntaa Navi Group Oy hankki vuoden 2015 aikana kahden yrityskaupan myötä enemmistöosuuden Privanet Securities Oy:sta. Kaupan seurauksena yhteinen Privanet-nimi otettiin käyttöön kaikissa Konserniin kuuluvissa yhtiöissä.