Konsernirakenne

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj sekä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Privanet Capital Markets Oy ja Privanet Securities Oy.

Privanet Capital Markets Oy keskittyy liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, kaupankäyntiin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa sekä listaamattomien arvopapereiden välittämiseen. Privanet Securities Oy keskittyy puolestaan listaamattomien arvopapereiden Premarket-jälkimarkkinan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin ja First North -markkinapaikan Hyväksytty Neuvonantaja -tehtäviin.