Konsernirakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj, täysin omistettu tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä edellä mainitun tytäryhtiö Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Yhtiöllä on laaja palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen rahan tarvitsijat ja sijoittajat.

Privanet Group Oyj on selkeyttänyt konsernirakennettaan hankkimalla Privanet Securities Oy:n vähemmistöomistukset suoraan Privanet Group Oyj:öön. 11.10.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous antoi Privanet Group Oyj:n hallitukselle valtuuden päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista, jonka mukaisesti yhtiö voi antaa enintään 1.635.520 omaa uutta osaketta. Tehdyllä järjestelyllä Privanet Securities Oy:n 23,38 %:n vähemmistöomistus konvertoidaan 821.474 kappaleeksi Privanet Group Oyj:n osakkeita. Se vastaa 5,845 % kaikista Privanet Group Oyj:n ulkona olevista osakkeista annin jälkeen.

Uusista osakkeista annetaan 470.116 kappaletta Aava Capital Oy:lle, joka on Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajan Karri Salmen määräysvaltayhteisö. 351.358 kappaletta uusia osakkeita annetaan PA Holdings Oy:lle, joka on Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Lönnmarkin määräysvaltayhteisö. Uusien osakkeiden merkintä maksetaan apporttiomaisuudella luovuttamalla kaikki edellä mainittujen määräysvaltayhteisöjen hallussa olevat Privanet Securities Oy:n osakkeet emoyhtiölle. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Privanetissa siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Järjestelyn jälkeen Privanet Group Oyj omistaa 100 % sijoituspalveluyhtiö Privanet Capital Markets Oy:stä ja Privanet Capital Markets Oy omistaa 100 % sijoituspalveluyhtiö Privanet Securities Oy:stä.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu yhtiön konsernirakenne sekä yhtiön omistusosuudet tytäryhtiöistä.