Konsernirakenne

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj ja sen täysin omistama tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy sekä Privanet Capital Markets Oy:n täysin omistama tytäryhtiö Privanet Securities Oy.

Privanet Capital Markets Oy keskittyy liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, kaupankäyntiin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa sekä listaamattomien arvopapereiden välittämiseen. Privanet Securities Oy keskittyy puolestaan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin ja First North -markkinapaikan Hyväksytty Neuvonantaja -tehtäviin.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu yhtiön konsernirakenne ja yhtiöiden väliset omistusosuudet.